Ruimte voor de maatschappij van morgen

De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door het internet der dingen. Grenzen vervagen; aan wonen worden andere eisen gesteld.

In 2017 is gestart met het formuleren van de ambitie van Brainport Smart District: een proeftuin voor de maatschappij van morgen. Dat is waar we aan werken in BSD. We ontwikkelen in het nieuwe deel van Brandevoort een wijk die smart, beter, mooier, veiliger en duurzamer is en die meer sociale samenhang heeft. Hoe ziet zo’n wijk eruit? Wie wonen daar? Wat voor soort huizen gaan we bouwen, hoe ziet het vervoer eruit en hoe leven we samen. In Brainport Smart District werken we dit uit en gaan we het ook daadwerkelijk bouwen. Met slimme mobiliteit focussen we op een goede bereikbaarheid en met Food Technology streven we naar een gezonde wijk.
Ook versnellen we de duurzame ambities: huizen die hun eigen energie opwekken zijn geen ambitie meer maar worden realiteit. We bouwen 1500 huizen voor diverse groepen: mensen die voor het eerst een huis kopen, voor expats uit de regio, voor oudere mensen. Samen leven en samen delen. In Brainport Smart District vallen de stukjes van de puzzel ineen. Hier krijgt het wonen van de toekomst vorm.