Brainport Smart District

De Wijk van de Toekomst, Brainport Smart District, komt te liggen in Brandevoort. Op korte afstand van de A270 en station Brandevoort. En met alle voorzieningen van de wijk Brandevoort in de buurt. Het is dé ideale plek voor de wijk van de toekomst. Het gebied ligt in een groene omgeving aan de rand van Helmond, vlakbij Eindhoven.

Ontwikkeling
Brainport Smart District is een nieuw deel binnen Brandevoort, dat de komende jaren volop wordt ontwikkeld. Het wordt een wijk waar iedereen kan wonen. Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden gebruikt om er een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving van te maken. In Brainport Smart District worden de nieuwste ideeën en technieken uitgeprobeerd. De wijk dient als voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die daarna ook ingezet kunnen worden om bestaande wijken beter te maken.

Samenhang in de gehele wijk
Uniek is dat de wijk geen optelsom is van ‘losse’ slimme-onderdelen, maar dat vanaf het begin de samenhang is gezocht in nieuwe inzichten en technologie. Denk aan vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, communicatie en bouwen. Bewoners staan aan de basis van een nieuwe vorm van een samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin zij zelf een belangrijke rol spelen. De wijk is nooit ‘af’ maar zal voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden, wensen en technologieën.

Meer informatie op www.brainportsmartdistrict.nl en voor de meest voor de hand liggende vragen op https://brainportsmartdistrict.nl/faq/.

Nieuws

Sensoren aan lantaarnpalen in Brandevoort meten lucht en geluid

Eind februari komen er op zes plekken in Brandevoort sensoren te hangen aan lantaarnpalen. Deze sensoren meten luchtkwaliteit (fijnstof) en geluid.

Op het kaartje Locatie sensoren Brainport Smart District ziet u waar deze sensoren in de wijk komen.

De Gemeente Helmond doet mee aan dit project om ervaring op te doen met het verzamelen van gegevens over geluid en lucht in de wijk. De meting maakt onderdeel uit van het project Brainport Smart District, oftewel de Wijk van de Toekomst die ten noorden van het spoor in Brandevoort wordt gerealiseerd in de komende jaren. Een gezonde en schone leefomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Ook hangt de gemeente Helmond enkele sensoren op in de wijk Brouwhuis.

De meetgegevens zijn, nadat de sensoren zijn opgehangen, live te zien op https://slimstestad.nl/living-lab-data/

Wilt u actief meedoen?
U kunt de app Hexagon Geospatial downloaden (kies Mobile alert) waarop u op ieder moment van de dag kunt aangeven hoe u lucht en geluid in de wijk beleeft. Indien nodig, kunt u de Mobile Alert handleiding als ondersteuning gebruiken.

Lees het artikel >>>

Wil jij ook een Brandevoorter worden?…